Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze szkoły i przedszkola. Wychowanie do wartości kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno i respektowanie norm społecznych."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy