Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Komunikacja nauczyciel – rodzic, nauczyciel-uczeń (różne postawy rodzicielskie i sposoby postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie, coachingowy styl prowadzenia rozmowy)."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy