Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. „ Lustro społeczne” - wspomaganie przez przedszkole i szkołę wychowawczej roli rodziny w rozwoju dziecka przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych - przykłady dobrych praktyk."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy