Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNCH – specjalne potrzeby edukacyjne, metody i formy pracy z uczniami. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy