Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Działania innowacyjne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Praktyczne sposoby realizacji założeń wskazań Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. LISTA ZAMKNIĘTA"

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy