Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy