Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy