Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera - praktyczne aspekty diagnozy, edukacji i terapii. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy