Champion - szkolenia dla nauczycieli

Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
zaprasza na szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia

Strona 1 z 2, widocznych 20 rekordów z 30, poczynając od 1, kończąc na 20

Październik

Zapisz się na szkolenie: „Impresje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno - ruchowe dla dzieci. 2022-10-08 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Ewa Jagielska
„Impresje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno - ruchowe dla dzieci.
-
Zapisz się na szkolenie: Tworzenie dla dzieci i przez dzieci książek obrazowych. 2022-10-08 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 230 zł dr hab. Barbara Bilewicz
Tworzenie dla dzieci i przez dzieci książek obrazowych.
-
Zapisz się na szkolenie: Jak poprowadzić zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?  Warsztaty dla nauczycieli. 2022-10-15 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Ewa Jagielska
Jak poprowadzić zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Warsztaty dla nauczycieli.
-
Zapisz się na szkolenie: PRIORYTET MEN: Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów - „Laboratoria przyszłości”. 2022-10-15 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Wiesław Bednarczyk
PRIORYTET MEN: Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów - „Laboratoria przyszłości”.
-
Zapisz się na szkolenie: Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (cykliczne, obowiązkowe szkolenia dla instytucji). 2022-10-15 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł Tomasz Joński
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (cykliczne, obowiązkowe szkolenia dla instytucji).
-
Zapisz się na szkolenie: PRIORYTET MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach i szkołach. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój dziecka w pracy indywidualnej i grupowej. 2022-10-22 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Sylwia Kustosz
PRIORYTET MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach i szkołach. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój dziecka w pracy indywidualnej i grupowej.
-
Zapisz się na szkolenie: PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze szkoły i przedszkola. Wychowanie do wartości  kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno i respektowanie norm społecznych. 2022-10-22 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Aneta Teterycz
PRIORYTET MEN: Działania wychowawcze szkoły i przedszkola. Wychowanie do wartości kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno i respektowanie norm społecznych.
-
Zapisz się na szkolenie: „Polska – moja Ojczyzna”. Wdrażanie edukacji patriotycznej w przedszkolu i szkole poprzez działania muzyczne. 2022-10-22 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Ewa Jagielska
„Polska – moja Ojczyzna”. Wdrażanie edukacji patriotycznej w przedszkolu i szkole poprzez działania muzyczne.
-
Zapisz się na szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna. 2022-10-29 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł lek.med. Sławomir Gałaszkiewicz
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
-
Zapisz się na szkolenie: Innowacje matematyczne w przedszkolu. 2022-10-29 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 230 zł dr hab. Barbara Bilewicz
Innowacje matematyczne w przedszkolu.
-

Listopad

Zapisz się na szkolenie: Praca w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 2022-11-05 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Beata Jaworska
Praca w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
-
Zapisz się na szkolenie: Awans zawodowy według nowych przepisów i zasad. 2022-11-05 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Wiesław Bednarczyk
Awans zawodowy według nowych przepisów i zasad.
-
Zapisz się na szkolenie: „Handmade" dla Babci i Dziadka - prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu,  masa solna i papierowa. 2022-11-19 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 250 zł mgr B.M.Wasilewska
„Handmade" dla Babci i Dziadka - prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, masa solna i papierowa.
-
Zapisz się na szkolenie: Kreatywne dziecko – edukacja na miarę XXI wieku” Czym jest kreatywność, jak ją rozwijać, kreatywna edukacja. 2022-11-19 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Sylwia Kustosz
Kreatywne dziecko – edukacja na miarę XXI wieku” Czym jest kreatywność, jak ją rozwijać, kreatywna edukacja.
-
Zapisz się na szkolenie: "Zimowe igraszki". Inspiracje muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. mgr Ewa Jagielska 2022-11-26 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Ewa Jagielska
"Zimowe igraszki". Inspiracje muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. mgr Ewa Jagielska
-
Zapisz się na szkolenie: Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i formy pracy. 2022-11-26 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Beata Koczur
Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i formy pracy.
-

Grudzień

Zapisz się na szkolenie: "Zimowe inspiracje, czyli jak wyczarować zimę i święta z papieru i nie tylko..." - warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 2022-12-03 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 250 zł mgr B.M.Wasilewska
"Zimowe inspiracje, czyli jak wyczarować zimę i święta z papieru i nie tylko..." - warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
-
Zapisz się na szkolenie: Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej (chromoterapia, bajkoterapia, choreoteapia, plastykoterapia, teatrologia , praca z ciałem, wizualizacja.) 2022-12-03 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Beata Jaworska
Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej (chromoterapia, bajkoterapia, choreoteapia, plastykoterapia, teatrologia , praca z ciałem, wizualizacja.)
-
Zapisz się na szkolenie: Komunikacja nauczyciel – rodzic, nauczyciel-uczeń (różne postawy rodzicielskie i sposoby postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie, coachingowy styl  prowadzenia rozmowy). 2022-12-10 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Aneta Teterycz
Komunikacja nauczyciel – rodzic, nauczyciel-uczeń (różne postawy rodzicielskie i sposoby postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie, coachingowy styl prowadzenia rozmowy).
-
Zapisz się na szkolenie: Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera- praktyczne aspekty w edukacji. 2022-12-10 Godziny: 09:00 - 13:00 Cena: 200 zł mgr Beata Koczur
Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera- praktyczne aspekty w edukacji.
-
<< Poprzednie
| 1 | 2 Następne >>