Champion - szkolenia dla nauczycieli
Kurs skrzypcowy lato 2017

Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
zaprasza na szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia

Strona 1 z 1, widocznych 7 rekordów z 7, poczynając od 1, kończąc na 7

Marzec

2019-03-23 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 140 zł mgr B.M.Wasilewska
Niekonwencjonalne techniki plastyczne: Wiosna i święta na zajęciach plastycznych - nowe pomysły i wzory. Kreatywne warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8 Lublin LISTA ZAMKNIĘTA!!!!
• Zapoznanie uczestników szkolenia z różnymi technikami plastycznymi /decoupage, forma przestrzenna - rzeźba, użycie materiałów „eco”, prace 3D, stroiki,pisanki itp/ umożliwiającymi pracę z dziećmi. Prezentacja i wykonanie prac plastycznych związanych ze świętami wielkanocnymi i wiosną. • Celem szkolenia jest praktyczne nauczenie twórczych zabaw, które umożliwiają rozwijanie dziecięcej wrażliwości zmysłowej oraz wyobraźni przestrzennej i kolorystycznej. • Warsztat podsuwa konkretne pomysły, jak za pomocą różnych materiałów doskonalić i rozwijać sprawność grafomotoryczną u dzieci – niezwykle ważną w rozwoju poznawczym i fizycznym najmłodszych. • Uczestnicy kursu będą sami doświadczać, odkrywać i rozbudzać własną wrażliwość zmysłową-forma warsztatu.
Zapisz się na szkolenie: WIOSENNY PREZENT DLA MAMY I TATY” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

miejsce szkolenia: 
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8 w Lublinie

LISTA ZAMKNIĘTA!!!
DRUGI TERMIN NIEDZIELA 31.04.2019 GODZ.9-14 2019-03-30 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 120 zł mgr Ewa Jagielska
WIOSENNY PREZENT DLA MAMY I TATY” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych. miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8 w Lublinie LISTA ZAMKNIĘTA!!! DRUGI TERMIN NIEDZIELA 31.04.2019 GODZ.9-14
Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli muzyki, rytmików, nauczyciele prowadzący zajęcia taneczne. • Piosenki o wiośnie, mamie i tacie. • Układy choreograficzne z rekwizytami i bez rekwizytów do piosenek o wiośnie, mamie i tacie oraz wybranych utworów muzyki klasycznej. • Tańce dla mamy i taty. • Instrumentacje wybranych utworów.
Zapisz się na szkolenie: WIOSENNY PREZENT DLA MAMY I TATY” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych. miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 
2019-03-31 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 120 zł mgr Ewa Jagielska
WIOSENNY PREZENT DLA MAMY I TATY” – piosenki, instrumentacje, tańce i układy przestrzenno – ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych. miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości
Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli muzyki, rytmików, nauczyciele prowadzący zajęcia taneczne. • Piosenki o wiośnie, mamie i tacie. • Układy choreograficzne z rekwizytami i bez rekwizytów do piosenek o wiośnie, mamie i tacie oraz wybranych utworów muzyki klasycznej. • Tańce dla mamy i taty. • Instrumentacje wybranych utworów.

Kwiecień

Zapisz się na szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna-warsztaty dla nauczycieli. 2019-04-06 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 130 zł lek med S. Gałaszkiewicz
Pierwsza pomoc przedmedyczna-warsztaty dla nauczycieli.
• Podstawa prawna udzielania pierwszej pomocy. • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. • Zagrożenia na miejscu zdarzenia. • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - praktyczne sposoby. • Ocena stanu poszkodowanego, ocena czynności życiowych z uwzględnieniem specyfiki wieku dziecięcego. • Wezwanie pomocy kwalifikowanej. • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z uwzględnieniem odmienności u dzieci. • Postępowanie z nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona (bezpieczna) • Postępowanie w przypadku drgawek, omdleń, oparzeń, podejrzenia zawału m. sercowego, udaru mózgu. • Postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa, • w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, krwawieniach, krwotokach. • Profilaktyka wypadkowości. • Zawartość apteczki pierwszej pomocy i zasady posługiwania się nią.
Zapisz się na szkolenie: Komunikacja 
Uczeń -Nauczyciel-Rodzic. Warsztaty./
mgr Aneta Teterycz /
coach, trener, terapeuta 2019-04-13 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 130 zł .
Komunikacja Uczeń -Nauczyciel-Rodzic. Warsztaty./ mgr Aneta Teterycz / coach, trener, terapeuta
Style komunikacji, różne postawy rodzicielskie i sposoby postępowania, informacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie w relacjach Uczeń - Nauczyciel i Nauczyciel - Rodzic, coachingowy styl prowadzenia rozmowy.
Zapisz się na szkolenie: „W promieniach słońca” – piosenki o tematyce letniej, tańce i układy przestrzenno – ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

miejsce szkolenia: 
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8 w Lublinie 2019-04-13 Godziny: 09:00 - 14:00 Cena: 120 zł mgr Ewa Jagielska
„W promieniach słońca” – piosenki o tematyce letniej, tańce i układy przestrzenno – ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8 w Lublinie
Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli muzyki, rytmików, nauczycieli prowadzący zajęcia taneczne. • Piosenki o tematyce letniej. • Układy choreograficzne z rekwizytami i bez rekwizytów do piosenek o tematyce letniej oraz wybranych utworów muzycznych. • Tańce na świeżym powietrzu. • Instrumentacje wybranych utworów.

Listopad

Zapisz się na szkolenie: METODA RUCHU ROZWIJAJACEGO (MRR) - WERONIKI SHERBORNE I stopień

Małgorzata Mroziak
Od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne(certyfikat nr 49) i aktywny działacz Interantional Sherborne Foundation

Miejsce szkolenia: ul.Radości 8 2019-11-16 Godziny: 09:00 - 18:00 Cena: 420 zł .
METODA RUCHU ROZWIJAJACEGO (MRR) - WERONIKI SHERBORNE I stopień Małgorzata Mroziak Od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne(certyfikat nr 49) i aktywny działacz Interantional Sherborne Foundation Miejsce szkolenia: ul.Radości 8
PROGRAM stopień I: 1. Filozofia, geneza Ruchu Rozwijającego, twórcy- Rudolf Laban, Weronika Sherborne. 2. Cele, zastosowanie, definicja metody. 3. Zasady obowiązujące w metodzie Ruchu Rozwijającego. 4. Obserwacja ruchu, zastosowanie, narzędzia. 5. Kategorie ruchu. 6. Prezentacja filmu z zajęć Ruchu Rozwijającego. 7. Sesje ruchowe prezentujące kategorie ruchu. 8. Korzyści płynące ze zastosowania metody. 9. Czynności, których uczymy.
<< Poprzednie
|
Następne >>