Champion - szkolenia dla nauczycieli

Przetwarzanie danych osobowych

Posted by Administrator on Thu, Jun 09 2016 16:57:00

1.Informacje dotyczące internetowej rejestracji kandydatów na szkolenia Champion:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)  z jednoczesnym przysługującym mi prawem dostępu do tych treści oraz ich poprawy, w celu realizacji procesu rejestracji uczestnictwa w szkoleniu.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji Champion, z siedzibą ul. Radości 8, 20-530 Lublin.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w późniejszym etapie rozliczeń finansowych za odbyte szkolenie w CRiE Champion.


2. Informacje dotyczące przesyłania treści marketingowych CRiE Champion np. drogą elektroniczną:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)  z jednoczesnym przysługującym mi prawem dostępu do tych treści oraz ich poprawy, w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o treściach marketingowych dotyczących oferty szkoleniowej Centrum Rozwoju i Edukacji Champion.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji Champion, z siedzibą ul. Radości 8, 20-530 Lublin.