Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Uczeń ze spektrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera- praktyczne aspekty w edukacji."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy