Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami zdrowia psychicznego - DEPRESJA- zaburzenia lękowe - praca z dzieckiem z opinią Poradni Psychologicznej. mgr Monika Świerczewska - Psycholog/ doradca zawodowy / trener"

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy