Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN 2023/2024: Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy