Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN 2023/2024: "LUSTRO SPOŁECZNE" - wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy