Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Edukacja daltońska w pracy z dziećmi, jako wyzwanie wobec współczesnej edukacji - sylwetka i poglądy Helen Parkhurst, główne filary edukacji daltońskiej: samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, plan daltoński w praktyce przedszkolnej. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy