Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"TRENING KREATYWNOŚCI – różne style myślenia, ćwiczenia kreatywności (rozgrzewka twórcza, myślenie pytajne, myślenie transformacyjne, myślenie kombinacyjne, twórcze rozwiązywanie problemów) ŻEBY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ… Jak motywować uczniów (i siebie) do pracy? – motywacja i motywatory, sposoby wyznaczania celów, style motywacyjne. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy