Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Komunikacja nauczyciel - rodzic (różne postawy rodzicielskie i sposoby postępowania, in-formacja zwrotna, ćwiczenia ułatwiające porozumienie, coachingowy styl prowadzenia rozmowy). SZKOLENIE ONLINE"

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy